Overeenkomst personenvervoer

Onze automatische oplossing voor de vervoersovereenkomst zal u veel tijd besparen.
Indien uw zaak het verhuren van voertuigen met bestuurder is dan kan u gebruik maken van onze geautomatiseerde oplossing voor personenvervoer.
Volgens het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 21 augustus 2001, en het besluit van 18 juli 2003 van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 19 september 2003, moet u een overeenkomst hebben tussen u en de bestuurder.
Wij hebben een automatische oplossing voor u ! Op deze manier hoeft u niet meer onnodig papier te verspillen en spaart u ook zeer veel tijd uit omdat u niks meer hoeft uit te printen. U kan via onze applicatie ervoor kiezen om het document automatisch door te sturen naar de de huurder. Als deze in de wagen stapt kan u deze een handtekening laten zetten in de applicatie. Het document met uw handtekening en die van de klant kan u dan ten allen tijde oproepen en indien gewenst ook terug door sturen naar de klant of afdrukken.
Meer hierover kan u terugvinden op Mobiel Vlaanderen