Algemene Voorwaarden

Door gebruik te maken van onze website verklaart u akkoord te gaan met het volgende:
  1. U maakt gebruik van de software "as is", dit wil zeggen indien er gebreken zijn, u deze erbij neemt. Wij verzorgen een boeking systeem en niets meer. Bij problemen of ernstige gebreken zullen wij deze proberen op te lossen binnen een aanvaardbare periode.
  2. KDESoft gcv (BE 0841.703.147) en zijn klanten kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor enig inkomsten verlies, foute boekingen, verloren gegevens, verlies van bagage, overmacht en eventuele schade.
  3. KDESoft gcv (BE 0841.703.147) kan naar zijn klanten toe niet verantwoordelijk gesteld worden voor enig inkomsten verlies, foute boekingen, verloren gegevens, overmacht en eventuele schade.
  4. Alle gegevens worden beveiligd bewaard en niet doorgegeven aan derden zonder toestemming (tenzij bij gerechterlijk bevel).
  5. Van alle gegevens wordt een backup gemaakt die maximum 1 week zal worden bijgehouden
  6. Bij eventuele downtime van het systeem kan KDESoft niet verantwoordelijk gesteld worden voor enig verlies van gelijk welke aard. Downtime zullen wij ten alle tijde proberen te minimaliseren.
  7. KDESoft kan de algemene voorwaarden aanpassen naar believen zonder enige waarschuwing te geven
  8. KDESoft (BE 0841.703.147) maakt gebruikt van externe partners zoals Google. In geval van overmacht door problemen bij externe partners kan KDESoft niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade, enige vorm van verlies en dergelijke
  9. Bij stopzetten van het gebruik van het systeem kan elke klant van KDESoft een backup krijgen van zijn gegevens.
  10. Bij enig juridisch dispuut zal alleen de rechtbank van de vestigingsplaats van KDESoft bevoegd zijn.